•  Ako darovať 2% Centru voľného času Trenčín

     

     

     

    Aj v tomto roku sa Centrum voľného času Trenčín uchádza o Vaše 2 % z daní.

    Svoju činnosť zameriavame hlavne na prácu s deťmi a mládežou v našom meste. Máme vytvorené záujmové kluby, krúžky. V priebehu roka organizujeme rôzne podujatia pre deti všetkých vekových kategórií.

    Finančné prostriedky sú využívané na materiálovo technické zabezpečenie  jednotlivých krúžkov ako i skvalitnenie výchovného procesu. 

     

    Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň ste už odviedli. Nepoukázaná daň aj tak ostáva štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú podporu v rozvíjaní našich aktivít pre Vaše deti. 
    Veríme, že využijete možnosť rozhodnúť sa o darovaní svojich 2 % z daní.

    2% pre nás môžete darovať prostredníctvom Občianskeho združenia Kolotoč pri Centre voľného času v Trenčíne.

     

    Ďakujeme !

     

    Ako darovať 2%

     

    1.    Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

    2.    Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

    3.    Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
    a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

    4.    Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.

    5.    Údaje o OZ Kolotoč napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

    6.    Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

    7.    Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 01.05.2018 na daňový úrad    *** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 

    8.    ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

    9.    Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

     

     

    Údaje : Názov:              OZ Kolotoč pri Centre voľného času Trenčín

                Sídlo:               Východná 9

                                       911 08  Trenčín

                IČO:                42276063

                Číslo účtu :      SK22 0900 0000 0051 2285 7697