• V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: 032/7433502, 0911886007

    • zatiaľ žiadne údaje
  • Centrum voľného času hľadá externého pracovníka, ktorý by viedol  1x týždenne ( 3 hod.) záujmový krúžok RÁDIOELEKTROTECHNIKA pre deti.