Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 3500374724 Úhrada za mobilné telefóny za september 2018 73,20 s DPH 12.10.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.10.2018
Faktúra 0011017008 Nákup víťazných pohárov na súťaže 469,78 s DPH 12.10.2018 Victory sport, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.10.2018
Faktúra 20/2018 Úhrada za stolnotenisové potreby 26,00 s DPH 12.10.2018 Autoz s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.10.2018
Faktúra 04345-0174 Úhrada za stravné lístky 589,82 s DPH 10.10.2018 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka
Faktúra 2180412 Úhrada za správu poč. siete 20,00 s DPH 10.10.2018 PROGMA s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka
Zmluva 12/2018 Zmluva o sprac. os. údajov pre poskyt. služieb v oblasti IT 0,00 s DPH 10.10.2018 10.10.2018 Centrum voľného času Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka CVČ
Faktúra 8218025916 Úhrada za pevnú linku za september 2018 19,99 s DPH 05.10.2018 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.10.2018
Faktúra 21801097 Úhrada za nákup tonera do HP Color Jet CP5225/CF740A 164,00 s DPH 05.10.2018 Karol Podmanický - KP.System Service CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.10.2018
Zmluva 9/2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpeč. a ochranu zdravia pri práci 0,00 s DPH 03.10.2018 03.10.2018 Centrum voľného času Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka CVČ
Faktúra 18/2018 Úhrada za stolnotenisové potreby 46,00 s DPH 03.10.2018 Autoz s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.10.2018
Faktúra 16/2018 Úhrada za medaile a víťazné poháre 104,25 s DPH 03.10.2018 Autoz s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.10.2018
Faktúra 97180881 Faktúra /dobropis/ -22,80 s DPH 03.10.2018 Soňa Korčeková - ASO VENDING CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka CVČ
Faktúra 5180534 Úhrada za nákup hliny do ateliéru na krúžky 7,80 s DPH 03.10.2018 SVING SK, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.10.2018
Faktúra 202018 Úhrada za nájom podľa Zmluvy o výpožičke za 3Q. 1 300.00 s DPH 03.10.2018 Základná škola CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.10.2018
Faktúra 1018100559 Výkon zodpovednej osoby 10/2018 32,40 s DPH 02.10.2018 Osobnyudaj.sk CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.10.2018
Faktúra 2018/075 demontáž starého nábytku, odvoz 132,00 s DPH 02.10.2018 Rastislav Ježík - Autodoprava CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.10.2018
Faktúra 97180809 Úhrada za nájom automatu na pitnú vodu za mesiac septemer 22,80 s DPH 02.10.2018 Soňa Korčeková - ASO VENDING CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka
Faktúra 10180754 Služby v oblasti BOZP, PZS EVC 109,68 s DPH 02.10.2018 Fibez s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.10.2018
Zmluva ŠR 1/2018-3 Dodatok k zmluve o zabezp, realizácií a financ. súťaží žiakov ZŠ a SŠ 2 800.00 s DPH 01.10.2018 01.10.2018 Centrum voľného času Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka CVČ
Zmluva 11/2018 Nájomná zmluva 0,00 s DPH 28.09.2018 28.9.2018 Centrum voľného času Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka CVČ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >> zobrazené záznamy: 1-20/145