• Aikido

    • Aikido je jedným z najmladších japonských bojových umení (vzniklo na začiatku 20.storočia), jeho korene siahajú až do 9.storočia. Voľne preložené znamená aikido „cesta harmónie ducha". Aikido nemá za cieľ zničenie protivníka. Snaží sa o nastolenie mieru medzi jedincami. Ozajstná genialita zakladateľa aikido Morihei Ueshibu je v tom, že dokázal vytvoriť súbor telesných techník odrážajúcich duchovné a duševné princípy.

     Pondelok:      5-7 rokov      17,00 – 18,00 hod. ZŠ Východná - náraďovňa

                      10-14 rokov     18,00 – 19,00 hod. ZŠ Východná - náraďovňa

     Utorok:            8-9 rokov    17,00 – 18,00 hod. ODA Trenčín

     Streda:           starší žiaci    17,00 – 18,30 hod. ODA Trenčín

     Vedúci krúžku:

     Ing. Tomáš Švec

     honkadori.trencin@gmail.com