• Angličtina pre deti od 3 rokov

    • Hlavným cieľom krúžku Hravá Angličtina je rozvíjať cit pre jazyk a vzťah detí k angličtine, s ktorou sa dnes stretávajú na každom kroku. Zábavným spôsobom sú motivované k aktívnemu používaniu anglického jazyka, nakoľko potrebujú rozumieť vybraným výrazom a používať ich pri pohybových aktivitách a ďalších činnostiach. Zmyslom hodiny je, aby bola angličtina pre deti hravá, výuka pútavá, zaujímavá a obohatená o striedanie činností.

     Krúžok je pre deti od 4 do 6 rokov

     Streda: 14.30 – 15.30 hod.  v CVČ

      

     Vedúca krúžku:

     Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová         

     0911  886 007                       

     kasickova.cvctn@gmail.com