• Výsledková listina

    Krajské kolo v maraton aerobiku stredných škôl

    12.11.2018 – Mestská športová hala Trenčín

     

     

     

    PORADIE:

     

    1.    Jakub Šiko – Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín

    2.    Tatiana Ondrušková  – Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín

    3.    Kristína Puterková – Súkromné gymnázium FUTURUM Trenčín

    4.    Viktória Veselá – Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín

    5.    Linda Vrbatová – Obchodná akadémia Považská Bystrica

    6.    Terézia Boldižárová – Gymnázium Považská Bystrica

    7.    Karolína Janičíková – Gymnázium Považská Bystrica

    8.    Sophia Lukáčová – Stredná umelecká škola Trenčín

    9.    Ema Vančová – Stredná umelecká škola Trenčín

    10.  Dominik Stroka – Obchodná akadémia Považská Bystrica

     

     

    CENA SYMPATIE:

     

    Jakub Šiko – Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín

     

     

    NÁHRADNÍCI:

     

    1.   Veronika Boldižárová – Gymnázium Považská Bystrica

    2.    Veronika Kočišová – Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín

    3.    Michaela Pijaková – Stredná odborná škola pedagogická Trenčín

    4.    Natálie Rapantová – Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín

    5.    Kristína Hofericová – Obchodná akadémia Považská Bystrica

    6.    Gabriela Hamajová – Stredná umelecká škola Trenčín

    7.    Nina Miklošová – Obchodná akadémia Považská Bystrica

    8.    Andrea Ponechalová – Obchodná akadémia Považská Bystrica

    9.    Soňa Novomestská – Gymnázium Myjava

    10.  Dominika Brezinová – Gymnázium Myjava

    11.  Martina Tórvényiová – Súkromné športové gymnázium Trenčianske Teplice

    OÚ Trenčín, CVČ Trenčín, SAŠŠ

    Krajské kolo

    MARATÓN AEROBIK

    Organizátor CVČ TN, SAŠŠ
    Termín 12.11. 2018/pondelok/ Prezentácia: 9,15-9,45
    Začiatok: 10,00 hod.
    Miesto Športová hala Trenčín
    Kategórie  žiaci a žiačky SŠ - narodení 1.1.1999 a mladší
    Účastníci DESAŤ najlepších z okresu, poprípade nominovaných !!!

    Pravidlá a predpis Súťaž pozostáva zo štyroch kôl po 40 min.(prípadne dohodou), medzi ktorými je 10 minútová prestávka

    1 kolo – basic aerobic
    2 kolo – power joga
    3 kolo - bodywork
    4 kolo - zumba

    (Zmeny sú vyhradené, možná zmena disciplín)
    Hodnotenie Hodnotí sa - upravenosť súťažiaceho / vlasy zopnuté /

    - držanie tela
    - technika prevedenia cviku
    - presné opakovanie prvku podľa cvičiteľa
    - dodržanie rytmu
    - výraz tváre /“ Radosť z pohybu „ /
    Každý súťažiaci môže byť za chyby trikrát napomenutý .
    Prvé vyraďovanie súťažiacich je po druhom kole , druhé po treťom
    kole súťaže.

    Stravné: Pitný režim + obed nahlásiť do 07.11.2018 do 12,00 hod.
    Na e-mailovú adresu somorovskycvctn@gmail.com poslať prihlášky
    /meno, priezvisko, škola, okres/
    Výstroj Vhodný výber obuvi a oblečenia
    Poistenie Súťaže sú organizované v zmysle POP pre šk.rok 2018/2019 a sú
    súčasťou vyučovacieho procesu. Žiaci si prinesú preukaz poistenca. Za
    poistenie účastníkov školských športových súťaží zodpovedá
    vysielajúca organizácia. Vedúci družstva sa riadia podľa platných
    bezpečnostných predpisov pre rezort školstva.

     CVČ Trenčín, Obchodná akadémia M. Hodžu

     

     

    Okresné kolo

     

    MARATÓN AEROBIK   

     

     

    Organizátor               CVČ TN, Obchodná akadémia

     

    Termín                        24.10. 2018   o  8.30 hod.

                                                                                      

    Miesto                         Obchodná akadémia M. Hodžu Trenčín

     

    Kategórie                    žiaci a žiačky SŠ - narodení 1.1.1999 a mladší

     

    Účastníci                    DESAŤ najlepších zo školy !!!

     

    Pravidlá a predpis    Súťaž pozostáva zo štyroch kôl po 40 min.(prípadne dohodou), medzi ktorými je 10 minútová prestávka    1 kolo – basic aerobic

                                                                                                   2 kolo – power joga

                                                                                                   3 kolo -  bodywork

                                                                                                   4 kolo -  zumba                                                         (Zmeny sú vyhradené, možná zmena disciplín)                                                       

    Hodnotenie                Hodnotí sa -    upravenosť súťažiaceho / vlasy zopnuté /

    • držanie tela
    • technika prevedenia cviku
    • presné opakovanie prvku podľa cvičiteľa
    • dodržanie rytmu
    • výraz tváre /“ Radosť z pohybu „ /

    Každý súťažiaci môže byť  za chyby trikrát napomenutý .

    Prvé vyraďovanie súťažiacich je po  druhom  kole , druhé po treťom kole súťaže.

                                                                    

    Výstroj                       Vhodný výber obuvi a oblečenia

         

          Poistenie                    Súťaže sú organizované v zmysle POP pre šk.rok 2018/2019 a sú súčasťou vyučovacieho procesu. Žiaci si  prinesú preukaz poistenca. Za poistenie účastníkov školských športových súťaží zodpovedá vysielajúca organizácia. Vedúci družstva sa riadia podľa platných bezpečnostných predpisov pre rezort školstva.     

     

    Okresné kolo Aerobic maratón stredné školy

     

    Maratón aerobik OK SŠ 24.10.2018 – výsledková listina

    1. Ondrušková Tatiana GĽŠ
    2. Šiko Jakub GĽŠ
    3. Puterková Kristína Futurum

    4. Veselá Viktória GĽŠ
    5. Lukáčová Sofia SUŠ
    6. Štrbová Terézia SOŠ ped.
    7. Vančová Ema SUŠ
    8. Rapantová Natálie SOŠ O a S
    9. Pijaková Michaela PGJB
    10. Vojtová Sára PGJB

    Náhradníci:
    11. Hamajová Gabika SUŠ
    12. Hlinková Vanesa SOŠ O a S
    13. Kočišová Veronika GĽŠ
    14. Dlhá Tamara OA
    15. Torvényiová Martina SŠG Tr. T.