• PLÁN NA MESIAC OKTÓBER 2018  
             
    dátum deň čas akcia miesto
    2.10. UT 10.00-11.00 Stacionár CVČ
    3.10. ST 10.00-11.00 Šikovníček  CVČ
    3.10. ST 10.00-11.00 OK Stolný tenis ZŠ ch+d ZŠ Kubranská
    4.10. ŠT 10.00-11.00 Stacionár Stacionár
    4.10. ŠT 10.00-11.00 Šikovníček CVČ
    6.10. SO 10.00-11.00 Farmársky jarmok mesto
    8.10. PO 10.00-11.00 Šikovníček CVČ
    9.10. UT 10.00-11.00 Stacionár CVČ
    10.10. ST 10.00-11.00 Šikovníček CVČ
    10.10. ST 10.00-11.00 OK Stolný tenis SŠ ch+d ZŠ Kubranská
    11.10. ŠT 10.00-11.00 Šikovníček CVČ
    11.10. ŠT 10.00-11.00 Stacionár CVČ
    12.10. PIA 10.00-11.00 Babka, dedko, ľúbime Vás! CVČ
    15.10. PO 10.00-11.00 Šikovníček CVČ
    16.10. UT 10.00-11.00 OK Bedminton ZŠ ch+d ZŠ Kubranská, Tr. Turná
    16.10. UT 10.00-11.00 Stacionár CVČ
    16.10. UT 10.00-11.00 Šikovníček CVČ
    17.10. ST 09.00-10.00 Šikovníček CVČ
    18.10. ŠT 10.00-11.00 OK Bedminton SŠ ch+d SOŠOaS
    18.10. ŠT 10.00-11.00 Stacionár CVČ
    19.10. PIA 09.30-10.30 Šikovníček CVČ
    22.10. PO 10.00-11.00 Šikovníček CVČ
    23.10. UT 10.00-11.00 Šikovníček CVČ
    23.10. UT 10.00-11.00 Stacionár CVČ
    23.10. UT 10.00-11.00 Športujeme s rodičmi CVČ + MŠ
    24.10. ST 10.00-11.00 OK Basketbal ZŠ d ZŠ Hodžova
    24.10. ST 09.00-10.00 Šikovníček CVČ
    11.10. ŠT 10.00-11.00 Stacionár Stacionár
    26.10. PIA 10.00-11.00 Basketbal ZŠ ch ZŠ Novomeského
    26.10. PIA   tančený workshop CVČ
    29.10. PO 10.00-11.00 OK Volejbal ZŠ d ZŠ Novomeského
    29.10. PO 10.00-11.00 Šikovníček CVČ