• PLÁN NA MESIAC DECEMBER 2018  
             
    dátum deň čas akcia miesto
    3.12. PO 10.00-11.00 Šikovníček CVČ
    4.12. UT 10.00-11.00 Stacionár Bezručova CVČ
    4.12. UT 10.00-11.00 OK Strelecká súťaž ZŠ ch+d ZŠ Drietoma
    4.12. UT 16.45-17.45 Vianočné dielničky CVČ
    5.12. ST x KK Vybíjaná I.st. ZŠ ZŠ Novomeského
    6.12. ŠT x OK Gymnastika ZŠ ch+d ZŠ Novomeského
    6.12. ŠT 16.15-17.00 Mikuláš CVČ
    6.12. ŠT 10.00-11.00 Stacionár Bezručova Stacionár Bezručova
    7.12. PIA 09.00-10.00 Šikovníček  CVČ
    7.12. PIA 08.00-16.00 Mikuláš v Laugu - vystúpenie Laugarício
    10.12. PO 09.00-10.00 Šikovníček CVČ
    10.12. PO 10.00-11.00 Šikovníček CVČ
    10.12. PO 10.00-11.00 Šikovníček CVČ
    11.12. UT 08.00-16.00 Vedomosti do hrsti! Laugarício
    11.12. ŠT x OK Volejbal SŠ d SOŠ O aS, ŠG, OA
    11.12. UT 10.00-11.00 Stacionár Bezručova CVČ
    12.12. ST x OK Volejbal ZŠ ch ZŠ Novomeského
    13.12. ŠT 10.00-11.00 Stacionár Bezručova Stacionár Bezručova
    13.12. ŠT x OK Volejbal SŠ ch SOŠ O aS, ŠG, OA
    13.12. ŠT x OK Volejbal SŠ d ZŠ Novomeského
    15.12. SO 10.30 Strieborné zvončeky - vystúp. námestie Trenčín
    18.12. PIA x OK Hádzaná SŠ d DA
    18.12. UT 10.00-11.00 Stacionár Bezručova CVČ
    19.12. UT x OK Hádzaná SŠ d OA
    20.12. ŠT 10.00-11.00 Stacionár Bezručova Stacionár Bezručova